หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พิษณุโลก

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0848228105

อีเมล์
amnat@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000