หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารสำนักงานบริหาร

รายละเอียด


อาคาร
อาคารสำนักงานบริหาร

จำนวนชั้น
3

จำนวนห้อง
3

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย : 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน