หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุมใหญ่-เชียงราย

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

เบอร์โทรศัพท์ : 053723979
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย : 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุมใหญ่-เชียงราย ( R00237 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
400 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
07:00 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
ลำโพง 4 ชิ้น , ไมค์ 1 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , เก้าอี้ 400 ชิ้น