หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
กองพัฒนาอาคารสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1352

อีเมล์
building@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300