หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำปาง

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์
054342547-8 เบอร์ภายใน 127 หรือโทรข้ามเขต (47)127

อีเมล์
lpc@rmutl.ac.th

รายละเอียด
หากมีการจองห้องขอความอนุเคราะห์ติดต่อกลับผู้ควบคุมด้วยครับ เพื่อการบริหารจัดการห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โทร.0871756350 Facebook : https://www.facebook.com/surin19 ID Line : surilek

ที่อยู่
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000