หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำปาง

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์
054342547-8 เบอร์ภายใน 127 หรือโทรข้ามเขต (47)127

อีเมล์
lpc@rmutl.ac.th

รายละเอียด
-

ที่อยู่
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด