หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
กองพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์
053921444 ต่อ 1406

อีเมล์
ohmdsd@gmail.com

รายละเอียด
-

ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลห้อง