หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 2

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 2

หมายเลขโทรศัพท์
090-1519569

อีเมล์
nuttapat_ko@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000