หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุม B

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 2
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 2

เบอร์โทรศัพท์ : 090-1519569
ที่อยู่ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุม B ( R00234 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
300 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
8 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 17:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , ไมค์ 2 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง