หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 082 708 6800
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

รายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5326 6516 ต่อ 1011
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50220

รายละเอียด
สนามกีฬากลางแจ้ง พิษณุโลก
สนามกีฬากลางแจ้ง พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ : 0869377118
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5392 1444
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-921-444 ต่อ 1120, 2217, 2350
ที่อยู่ : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ชั้น 4 อาคารเรียนรวม) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5392 1444
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1630
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
ห้องประชุมสำนักบริหาร อาคารอำนวยการ พิษณุโลก
ห้องประชุมสำนักบริหาร อาคารอำนวยการ พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ : 0894616835
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด
ห้องสมุด มทร.ล้านนา
ห้องสมุด มทร.ล้านนา

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1323
ที่อยู่ : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

แสดง 13 ถึง 21 ทั้งหมด 21 รายการ