หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
สำนักงานอธิการบดี

หมายเลขโทรศัพท์
0 5392 1444

อีเมล์
president@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300