หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ศาลาราชมงคล

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5392 1444
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( 0.0 คะเเนน )
ห้อง
ศาลาราชมงคล ( R00170 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
50 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
-

อุปกรณ์
เก้าอี้ 50 ชิ้น