หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

หมายเลขโทรศัพท์
053-921-444 ต่อ 1120, 2217, 2350

อีเมล์
asset@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ชั้น 4 อาคารเรียนรวม) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลห้อง