หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์
0 5392 1444 ต่อ 2600

อีเมล์
bala@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด