หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง บธ. 2 - 402

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 2600
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
บธ. 2 - 402 ( R00205 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
0 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 20:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ลำโพง 4 ชิ้น , ไมค์ 1 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , โต๊ะ 20 โต๊ะ , เก้าอี้ 40 ชิ้น