หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง S1-202 ห้องประชุมวิทยาลัยฯ ใหญ่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เบอร์โทรศัพท์ : 082 708 6800
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
S1-202 ห้องประชุมวิทยาลัยฯ ใหญ่ ( R00298 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
40 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
10 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 22:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
ห้องประชุมวิทยาลัยฯ (ดอยสะเก็ด) ที่นั่งขนาด 40 ที่นั่ง (สามารถเพิ่มที่นั่งได้อีก 5-10 ที่นั่ง โดยใช้เก้าอี้พลาสติกเสริม)

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , ไมค์ 1 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 2 ชิ้น , โต๊ะ 16 โต๊ะ , เก้าอี้ 40 ชิ้น