เข้าสู่ระบบ

ระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

** หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย Email หรือ Account Wifi ของมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาใช้ xxx@live.rmutl.ac.th หรือสำหรับบุคลากรใช้ xxx@rmutl.ac.th หากยังไม่ได้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ หากพบปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook : AritRmutl