หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้อง 1442

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 3
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 3

เบอร์โทรศัพท์ : 0642308418
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้อง 1442 ( R00320 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
20 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ลำโพง 4 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , ไมค์ 10 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง