หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง S1-202 ห้องประชุมวิทยาลัยฯ เล็ก (โต๊ะกลม-โต๊ะประชุมย่อย)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เบอร์โทรศัพท์ : 082 708 6800
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
S1-202 ห้องประชุมวิทยาลัยฯ เล็ก (โต๊ะกลม-โต๊ะประชุมย่อย) ( R00313 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
10 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 22:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
ห้องประชุมเล็ก S1-202 ประชุมย่อย

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
-