หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องบันทึกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1630
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องบันทึกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 1 ( R00296 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
1 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
เปิดให้บริการสำหรับอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้น

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , โต๊ะ 1 โต๊ะ , เก้าอี้ 1 ชิ้น , ปลั๊กพ่วง 1 อัน , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง