หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง Online Class Studio

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 2600
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
Online Class Studio ( R00295 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
5 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
12 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 20:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
ห้องสำหรับ สอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team สำหรับบุคลากร๕ณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ ดังนี้ - เว็บแคม - กล้อง mirrorless - Capture Card - Condenser Microphone - Wireless Microphone - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ - Whiteboard - Computer ประสิทธิภาพสูง

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
ลำโพง 2 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , เครื่องปริ้น 2 ชิ้น , โน๊ตบุค 1 เครื่อง , ไมค์ 2 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 24 ชิ้น , โต๊ะ 7 โต๊ะ , เก้าอี้ 4 ชิ้น , ปลั๊กพ่วง 24 อัน