หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุมบัวระวง

สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5392 1444
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( 0.0 คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุมบัวระวง ( R00171 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
150 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , เก้าอี้ 150 ชิ้น