หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง xxxxxxxxxxxx

กลุ่มงาน Video Conference
กลุ่มงาน Video Conference

เบอร์โทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1618,1616
ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( 0.0 คะเเนน )
ห้อง
xxxxxxxxxxxx ( R00168 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
60 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
-

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , ไมค์ 60 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , โต๊ะ 3 โต๊ะ , เก้าอี้ 60 ชิ้น