หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ อาคาร 16 อาคารเกษตรปลอดภัย พิษณุโลก

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
อาคาร 16 อาคารเกษตรปลอดภัย พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0840501624

อีเมล์
latdapikun@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000